55587458 hei@hybriid.ee

Updated 22.05.2017

Loovtoimetamine on teksti paremaks kirjutamine

Loovtoimetamine tuleb tellida tekstile, mida vajab ulatuslikke muudatusi. Loovtoimetamisel kirjutame teksti ümber pidades silmas eelnevalt kokku lepitud eesmärki. Mõnikord on tekstis tervikuna mõned vajakajäämised või ülesehituslikud vead, mis lugejatel silma riivavad. Sel juhul toimetame teksti vastavalt konkreetsele sisendile. Kuid mõnikord tundub lihtsalt, et tekst võiks kuidagi parem olla. Sel juhul loome uue tekstikontseptsiooni ja kirjutame teksti ümber.

Kui tekst on oluline, siis on igal juhul hea idee lasta see valmimisetapis värsketel silmapaaridel üle vaadata – toome välja, kas, mida ja kuidas saab tekstis paremaks teha.

Loovtoimetamine sobib juhul kui

1.Tekst on liiga pikk.
Lühendame teksti vastavalt soovitud mahule.

2.Tekst on pooleli jäänud.
Kirjutame valmis tervikliku teksti.

3.Tekst on lugejate sõnul liiga keeruline.
Lihtsustame ja liigendame teksti.

4.Tekstis on liiga palju kantseliiti.
Kirjutame inimkeeles ümber.

5.Tekst on klientide sõnul liiga igav.
Teame erinevaid võimalusi, et pealtnäha igavad tekstid huvitavaks teha.

Lisame tekstile alapealkirjad ja müügiüleskutsed

Liigendatud teksti on lihtsam lugeda kui suuri tekstimassiive. Selged üleskutsed juhivad lugejat tekstis kindla loogika alusel või suunavad ta tegutsema. Mida rohkem ühe tekstiga läbimõeldult tööd teha, seda suurem on teksti mõjusus. Mõjus tekst aitab müügile kaasa ja paneb lugejad soovitud suunas mõtteid mõlgutama.

Loovtoimetamine või uue teksti kirjutamine?

LOOVTOIMETUSE HIND
on soodsam kui originaalteksti kirjutamine.

LOOVTOIMETUSE TÖÖAEG
on kiirem kui uue teksti kirjutamisele kuluv aeg.

LEPIME KOKKU 
teksti toimetamise eesmärgi, hinna, tähtaja ja – teeme ära!

SAADA MEILE PÄRING

13 + 7 =