55587458 hei@hybriid.ee

Updated 18.05.2017

Hea sotsiaalmeedia strateegia kinnistab brändi masside teadvusesse

Sotsiaalmeedia strateegia visioon on võõrad klientideks, kliendid fännideks ja fännid vabatahtlikeks turundussõnumi kandjateks muuta. Aitame igal ettevõttel oma fänniarmeed suunata. Loome sotsiaalmeedia strateegia koostöös kliendiga uuringutulemuste, brändi tugevuste ja ettevõtte käsutuses olevate ressursside hindava analüüsi põhjal. Analüüsi tulemusel valmib sotsiaalmeedia plaan. Sotsiaalmeedia plaani osaks on detailne sotsiaalmeedia taktika – millistes kanalites ja millal ilmuvad sotsiaalmeedia postitused, ja millises mahus on vajalik sotsiaalmeedia reklaam. Paneme paika, millised sotsiaalmeedia tööriistu kliendi sotsiaalmeediasfääri haldamiseks kasutame ja kuidas toimub sotsiaalmeedia tulemuste mõõtmine. Täpselt nii põhjaliku ja läbimõeldud sotsiaalmeedia strateegia teemegi.

Sõna selle peale.

7 asja, mida me sotsiaalmeedia strateegia loomisel kõige paremini teeme

1. Integreerime ettevõtte äristrateegia sotsiaalmeediasse

Sotsiaalmeedia strateegia ei ole eraldiseisev. Kõige aluseks on ettevõtte äristrateegia. Vastavalt äristrateegiale loome sobiva sotsiaalmeedia strateegia ehk rakendame sotsiaalmeedia võimalused firma visiooni teenistusse.

2. Paneme paika sotsiaalmeedia kohalolu strateegilised eesmärgid

Meie loodud sotsiaalmeedia strateegia eesmärgid on SMARTeesmärgid. Need on konkreetsed, mõõdetavad, realistlikud, aktuaalsed ja ajaliselt määratletud. Strateegilised eesmärgid on hästi sõnastatud eesmärgid, millest kõik osapooled samamoodi aru saavad.

3. Loome ideaalklientide profiilid

Analüüsi tulemusel koostame ideaalklientide profiilid, näiteks „Reisibüroo ideaalklient on Marko. Ta on 30ndates mees – elab Peetris, teenib 1800 eurot kuus, õhtuti teeb trenni, nädalalõppudel käib perega sõpradel külas. Marko kasutab Facebooki. Lapsed on väikesed, abikaasa käib samuti tööl. Pere käib kaks korda aastas päikesepuhkusel akusid laadimas. Naisel on alati ideid, kuhu minna, ja Marko tellib paketireisi netist ära.“

4. Analüüsime konkurentide tegevust

Kaardistame konkurentide tegevuse, mõõdame konkurentide aktiivsust erinevates sotsiaalmeediakanalites ja määratleme konkurentide sotsiaalmeedia strateegia maatriks-skaalal. Teeme konkurentide sotsiaalmeedias avaldatud sisule kontentanalüüsi. Selle tulemusel saame teada konkurentide sotsiaalmeedia plaani tugevused ja nõrkused ning avatud ja suletud alad tegevusala sotsiaalmeedia-kommunikatsioonisfääri piires.

5. Soovitame kanalid ja taktika põhjaliku analüüsi tulemusel

Vales kanalis tegutsedes ei ole mõtet ettevõtte raha ja aega raisata. Sotsiaalmeedia takika tuleneb peaasjalikult ettevõtte äristrateegiast ja eelnevalt püstitatud SMART eesmärkidest. Kui kliendi peamiseks eesmärgiks on brändi maine kujundamine, siis on sotsiaalmeedia plaan erinev sellisest sotsiaalmeedia strateegiast, mis on loodud uue sihtgrupi seas tuntuse saavutamiseks.

6. Loome strateegilise sotsiaalmeedia sisu ja turundame seda

Sotsiaalmeedia strateegia ilma tervikliku sisustrateegia kontekstita on poolik. Sotsiaalmeedia sisu on sisustrateegia osaks juhul, kui ettevõte kasutab vähemalt ühte sotsiaalmeedia kanalit. Sotsiaalmeediapostituste vorm ja stiil on seotud ettevõtte sisumaterjali ja brändi väärtustega. Postituste vormi määrab see, millist infot – kas linke, pilte, videosid, teksti või muud – on ettevõttel edastada. Sotsiaalmeedia sisu stiili – ehk kas sisu peab olema naljakas, tõsine või hariv – määrab brändi kuvand.

7. Optimeerime sotsiaalmeedia strateegia eelarve ja ressursid

Kaardistame sotsiaalmeedia strateegiat luues kõik ettevõtte käsutuses olevad või potentsiaalsed sisumaterjalid ja olemasoleva sisu. Põhjaliku analüüsi tulemusel ja sobivaid loovtaktikaid kasutades loome kuluefektiivse ja optimaalse sotsiaalmeedia plaani. Selline lähenemine muudab sotsiaalmeedia eelarve kasutamise optimaalsemaks.

SAADA MEILE PÄRING

2 + 7 =

sotsiaalmeedia strateegia

Sotsiaalmeedia strateegia tugevuse määrab sotsiaalmeedia sisu

Sotsiaalmeedia sisu oleneb brändi spetsiifikast ja avaldab mõju brändi tulevikuväärtuste kujunemisele. Sotsiaalmeedia sisu tooni või stiili muutes on võimalik ümber kujundada brändi mainet.

Sotsiaalmeedia sisu stiil võib olla tõsine või naljakas, meeletu või mõõdukas, hariv või meelelahutuslik. Sotsiaalmeedia sisu vorm sõltub ettevõtte kasutuses olevatest ressurssidest, ideaalklientide profiilidest ja kasutatavast sotsiaalmeediakanalist.

Meie eesmärk on see, et sinu klient naudiks sinu postitusi, fotosid või säutse ja jääks sinu sotsiaalmeediakanalist sõltuvusse.

Sotsiaalmeedia turundus muudab toote ihaldusväärseks

Kaasaegne turundus ei loetle ega kirjelda tooteid. Kaasaegne sotsiaalmeedia turundus jutustab lugusid.

Infokülluses ja tihedas konkurentsis silma jäämiseks on vaja palju enamat kui hea hind, kiire tarne, kindel kvaliteet ja usaldusväärne järelteenindus – sest kõike seda pakuvad häälekalt ka teised.

Seepärast ei ole bränd see, mida ettevõte väidab, et see on. Bränd on see, mida selle fännid väidavad seda olevat. Ettevõtte peamine eesmärk on oma fänne inspireerida.

Meie teame, kuidas sinu brändi väärtustele tuginedes narratiivi luua, milliseid lugusid jutustada ja kuidas sinu fänne inspireerida.

Telli sotsiaalmeedia strateegia hiljemalt täna

MEIE KÄSUTUSES on parimad sotsiaalmeedia tööriistad, mudelid ja praktikad.

HEIDAME SUURELE pildile värske pilgu ja loome ettevõtte tähendusvälja piires sotsiaalmeedia strateegia, mille süsteemsus paneb kliendi rahulolevalt muhelema.

AINUS ASI, mida oleks võinud teistmoodi teha on see, et oleksid võinud sotsiaalmeedia strateegia meilt juba varem tellida.

Sõna selle peale.

SAADA MEILE PÄRING

9 + 15 =