55587458 hei@hybriid.ee

Updated 18.05.2017

Õiged märksõnad on kodulehele õigete külastajate toomise aluseks

Märksõnad on kodulehega seonduvate tegevuste tuumik. Põhjaliku analüüsi tulemusel valminud strateegiline märksõnanimekiri on kodulehe optimeerimise vundamendiks, veebistruktuuri loomise aluseks, sisutekstide kirjutamise lähtekohaks, SEO-toimetamise stardipakuks ja blogipostituste teemade raamistikuks. Paneme märksõna-analüüsi tulemusel kokku märksõnanimekirja, mõõdame jooksvalt märksõnastrateegia tulemusi, koostame märksõna-eksperimente ja täiustame märksõnade listi pidevalt.

Kui soovid, et strateegilised märksõnad selgitaks välja asjatundjad, kelle kirjaoskus on perfektne, keeleline tunnetus esmaklassiline ja sõnavara sama lai kui taevalaotus, oled õiges kohas.

Kuidas me strateegilised märksõnad leiame?

 

1. Märksõna-teemaline ajurünnak

Kõigepealt viime läbi ühise märksõna-teemalise arutelu, mille tulemusel paneme kokku pika-pika märksõna-nimekirja. Selles sisalduvad kõik asjassepuutuvad sõnad ja väljendid.

2. Märksõnanimekirja lühendamine

Peatume igal märksõnal küsimusega: „Kui inimene satub seda märksõna otsides kodulehele, siis kas ta suure tõenäosusega leiab selle, mida otsib?“ Nii välistame liiga laiad ja ebatäpsed sõnad.

3. Kontrollime märksõnade konkurentsi, otsitavust ja kliendi märksõnapositsioone

Kontrollime, kui palju on igakuiseid otsinguid märksõnale ja kui tihe konkurents märksõnale on. Fikseerime kliendi märksõnapositsioonid. Vaatleme iga märksõna puhul neid kolme näitajat eraldi ja anname kindla metoodika alusel igale märksõnale hinde.

4. Märksõnade kategoriseerimine ja prioriteetide seadmine

Seame igale märksõnale kategooria ja prioriteedi. Need põhinevad märksõna hindel, otsitavusel, populaarsusel ja olulisusel.

5. Märksõnanimekirja koostamine

Koostame tuumik-märksõnanimekirja, mis saab kodulehekülje ja kõikide sisuturundustegevuste aluseks.

6. Märksõna-analüüsi uuendamine

Mõõdame, uuendame ja täiendame märksõnanimekirja jooksvalt. Mõõdame kliendi märksõnapositsoone regulaarselt ning fikseerime muutused ja hetkeseisu. Märksõna-eesmärkide saavutamisel lisame nimekirja uued sõnad.

Kolm küsimust seoses märksõna-analüüsiga

MIKS MÄRKSÕNAD?
Märksõna-analüüsi tasub investeerida, sest märksõnad on kõikide digitaalsete sisuturundustegevuste kese.

KAUA AEGA VÕTAB?
Märksõna-analüüs saab valmis tavaliselt ühe nädalaga.

MIS ON TULEMUS?
Märksõna-analüüsi tulemusel valmivad märksõnade nimekiri ja märksõna-strateegia.

SAADA MEILE PÄRING

6 + 4 =