55587458 hei@hybriid.ee

Updated 18.05.2017

Sisustrateegia ehk strateegiline lähenemine digitaalsele sisule

Sisustrateegia eesmärk on digitaalse auditooriumi pidev kasvatamine ja lugejaskonnale piisavalt tihti huvitavate sõnumite edastamine. Parimad sõnumid on sellised, mis sisusaajad alati rõõmsate ja rahulolevatena hoiavad. Sisustrateegia kindlustab, et fänne või kodulehe külastajaid on palju ja tuleb järjest juurde. Sisustrateegia on määratud nelja põhilise komponendi – tegevusala tavade, sihtrühma iseärasuste, ettevõtte eesmärkide ja brändi sisupotentsiaali poolt. Sisustrateegia põhineb alati märksõna analüüsil. Määratleme ettevõtte sisuprofiili ja loome strateegia, mis on kooskõlas lähituleviku tehnoloogiliste trendide ja brändi väärtustega.

Sõna selle peale.

10 asja, mida me sisustrateegia välja töötamisel väga hästi teeme

1. Muudame blogi kodulehekülje pidevalt uuenevaks osaks

Igal ettevõttel on, millest kirjutada. Blogimine on ärisõnumite edastamiseks kõige parem kanal, sest blogi asub ettevõtte koduleheküljel, kus on samal ajal pakutavate toodete või teenuste loetelu ja kontaktivorm. Seeläbi on blogiartikli lugemise ja päringu saatmise vahel tavaliselt ainult üks klikk. Ka sisalduvad blogipostitustes märksõnad, mida otsivad inimesed, kes ettevõtte tooteid või teenuseid vajavad. Ja blogipostituste avaldamine on kodulehe regulaarseks uuendamiseks kõige loomulikum viis.

2. Loome visuaalse sisu, näiteks videosisu või infograafikuid

Infomassiivide seas silmapaistva sisu loomisel on abiks ka visuaalsed vahendid, näiteks fotod, illustratsioonid, videod või infograafikud. Fotod ja videod on kõige soodsam visuaalse sisu vorm, samal ajal kui illustratsioonid ja infograafikud nõuavad mitme loovisiku panust. Lisaks kõikidele tekstidele töötame välja tegevuskava ka visuaalse sisu regulaarseks tellimiseks või loomiseks.

3. Kaardistame huvigrupid ja võtmeisikud, ning lisame nende digitaalsed kanalid strateegiasse

Ettevõtte jaoks olulised huvigrupid on lisaks siseringile ka kliendid ja varustajad, mittetulundusühingud ja valitsusasutused, kes omavad ettevõtte tegevusalaga ühisosa. Nende huvigruppide kõneisikud või otsustajad on sotsiaalmeedias, foorumites või oma kodulehtedel aktiivsed või vähemalt kohal. Sisustrateegia üks eesmärke on luua kõik vajalikud tingimused selleks, et aset leiaks digitaalne dialoog ettevõtte ning sidusgruppide, võtmeisikute ja tegevusala arvamusliidrite vahel.

4. Koostame ja viime ellu lingistrateegia

Tavaliselt hakkab sotsiaalmeedias ja blogosfääris soovitud kohalolu saavutanud ettevõtte lingistrateegiale tähelepanu pöörama alles siis, kui sisustrateegia tulemused jätavad soovida. Selle vea vältimiseks tuleb õigel ajal kvaliteetne lingistrateegia luua. Lingistrateegia paneb paika, kui sageli, millistest kanalitest ja kelle kaudu on plaanis ettevõtte sisule viiteid ja jagamisi teenida. Lingistrateegia on seotud huvigruppide, sisuplaani ja sotsiaalmeediaplaaniga.

5. Avaldame sisu olulistes sotsiaalmeediakanalites

Eristame ettevõtte jaoks olulised sotsiaalmeediakanalid ebaolulistest, arvestades ettevõtte käsutuses oleva sisu iseloomu, ressursse ja sihtgruppi. Ettevõtte seisukohalt oluliste ja ebaoluliste kanalite määratlus on miski, mille regulaarselt üle vaatame, sest maailm muutub kiiresti. Eduka sisustrateegia üheks osaks on sotsiaalmeediaplaan. Sotsiaalmeediaplaanis on kirjas, millist sisu, millistes kanalites ja millal edastada.

6. Korraldame artiklite kirjutamise ja avaldamise

Lisaks ettevõtte-sisestele häälekandjatele tuleb korporatiivset sisu regulaarselt edastada ka teistes olulistes meediakanalites. Mõnel ettevõttel on sobivat lähteinfot teadusartiklite või uurimistööde kirjutamiseks, teisel aga juhtumiuuringute või presentatsioonide avaldamiseks. Sisustrateegia on seotud ka ettevõtte üleüldise kommunikatsiooni-, kampaania- ja reklaamiplaaniga, et spetsiifilise sisu avaldamine võimendaks kõiki turundustegevusi.

7. Loome ettevõtte koolitusinfo ja sisustrateegia vahel lingid

Pea igal ettevõttel eksisteerib koolitusplaan oma töötajate või klientide koolitamiseks. Koolitusmaterjalid on tihti võimalik kohandada sisuturundusmaterjalideks, ja vastupidi. Sisuturundus saab inspiratsiooni koolitustest – ja vastupidi. Seetõttu suurendab koolitusplaani ja sisuturundusplaani linkimine efektiivsust ja aitab kulusid kokku hoida.

8. Uuendame regulaarselt kodulehekülje tekste

Kodulehekülje uuendamine on paremate märksõna-positsioonide saavutamisel väga oluline. Otsimootoris on värske sisu paremini leitav kui pikka aega uuendamata sisu. Sisuloome püsiteenuse raames uuendame kodulehetekste märksõna-positsioonide pidevaks parandamiseks igal nädalal. Kodulehe uuendamisel avaldame regulaarselt uusi blogipostitusi ja lisame vajaliku sagedusega täiendavat infot kodulehe sisutekstidesse – see tagab parimad märksõna-positsioonid.

9. Uuendame märksõnastrateegiat regulaarselt

Märksõnastrateegia näol on tegemist ettevõtte märksõna nimekirjaga, märksõna positsioonide hetkeseisu ja ajalooga, ning ettevõtte märksõna-eesmärkidega. Samuti sisalduvad märksõnastrateegias olulisemate märksõna-konkurentide märksõna-positsioonid ja märksõnadega seonduvad arengud, muuhulgas iga märksõna otsitavus. Uuendame märksõna analüüsi regulaarselt, mõnel puhul isegi igal nädalal, sest ainult nii on märksõnastrateegia maksimaalselt efektiivne.

10. Kontrollime märksõnapositsioone 2 korda kuus

Veebilehe märksõna-positsioonide muutumisel mängivad rolli kodulehe vastavus otsimootori nõuetele, kodulehe struktuur, märksõnaga seonduva sisu hulk, lehele viitavate linkide hulk, külastajate arvmärksõna-konkurentide tegevus ja palju-palju muud. Et lehele viitavate linkide hulk, külastajate arv ja konkurentide tegevus kui raskemini kontrollitavad tegurid muudavad märksõna-positsioone, kontrollime oluliste märksõnade hetkeseisu regulaarselt, üldjuhul 2 korda kuus.

SAADA MEILE PÄRING

5 + 5 =

sisustrateegia

Märksõna analüüs on parima investeeringutasuvusega SEM-tegevus

Märksõnastrateegia valmib läbimõeldud märksõna analüüsi tulemusel. Märksõna strateegia eesmärgid on seotud kodulehe külastajate arvu saavutamisega. Teisalt teenib märksõna strateegia kodulehe külastaja-profiili kinnistamise või ümberkujundamisega seotud eesmärke.

Märksõna analüüsis sisaldub lisaks märksõnasoovitustele ka märksõna-konkurentide nimekiri, märksõnade otsitavus ja keeleruumi konkurents igale märksõnale. Pakume märksõna analüüsi eesti, vene ja inglise keeles. Kõik otsimootori turundusega seonduvad tegevused põhinevad märksõna analüüsil, seetõttu on märksõna analüüs väga hea investeeringutasuvusega.

Selge kodulehe struktuur on nagu toodete loogiline paigutus müügiriiulil

Kodulehe struktuur presenteerib kodulehekülje ülesehitust ehk seda, kuidas kõik kodulehekülje leheküljed omavahel seotud on. Hea kodulehe struktuur on selline, et otsirobotid leiavad kõik leheküljed ja alamlehed sellelt hõlpsalt üles.

Veebistruktuur on oluline ka kasutajakogemuse seisukohalt – mida selgem, loogilisem ja aimatavam on veebilehe ülesehitus kasutajatele, seda paremad on kodulehe külastatavuse näitajad, ning seda paremad tulemused saavutab lehekülg ka otsimootoris.

Meilt saad lisaks muule vajalikule tellida ka hästi läbimõeldud kodulehekülje struktuuri.

Sisuloome püsiteenus tagab otsimootoris kõige kõrgemad positsioonid

Läheneme sisuloome püsiteenuse pakkumist koostades igale koduleheküljele selle sisuspetsiifikat ja tugevusi silmas pidades. Pakume kodulehekülje tekstide optimeerimist. See tähendab, et parandame kodulehe sõnastust strateegiliselt ja loome regulaarselt kodulehele uut sisu. Selle tulemusel muutuvad kodulehe positsioonid otsimootoris järjest paremaks.

Pöördu meie poole siis, kui veebiarendaja on optimeeritud kodulehekülje sulle üle andnud ja öelnud umbes midagi sellist, et nüüd on leitavuse saavutamine ainult sisu lisamise või sisustekstide kirjutamise taga. Meie sisuloome püsiteenus on see, mida otsimootoris parimate positsioonide saavutamiseks ja hoidmiseks vaja on. Teeme sisustrateegia ja hoiame vastavalt kokkulepitud töömahule sinu kodulehte otsingutulemustes kõrgel kohal.

Loome sisustrateegia, mis arvestab kõige sellega

HEA SISU
on konkurentsivõimeline terves kultuuriruumis, mitte pelgalt konkurentide sisu kontekstis.

EDUKA SISUSTRATEEGIA
tuumaks on kaasahaaravad lood.

SISUKS ON SEE,
mida ettevõte teeb, mitte see, mida ta müüb.

SAADA MEILE PÄRING

15 + 5 =