55587458 hei@hybriid.ee

Updated 18.05.2017

Blogimine: blogisissekanded, fotoblogi, videoblogi või podcastid

Regulaarne ja läbimõeldud blogimine on turundusmetoodika, millel on mainekujunduslik, kommunikatiivne ja müügiedenduslik eesmärk. Blogipostituste kirjutamine ja avaldamine on kõige levinum kodulehe arendamise taktika. Kirjutame blogipostitusi eesti, inglise ja vene keeles. Lisaks blogisissekannete kirjutamisele, pakume blogimist ka uutes meediumites – näiteks fotoblogi, videoblogi (vlogi) ja taskuhäälinguid (podcaste).

Soovitame vastavalt sinu tegevusala infosfäärile parima blogimise meediumi, taktika, regulaarsuse ja temaatika ning loome sõltuvusttekitava blogisisu.

Strateegiline blogimine – kuidas see käib?

1. Blogimise eesmärk

Kõigepealt paneme paika, milline on blogimise eesmärk. Loomulikult teenib blogimine nii mainekujunduslikke, müügiedenduslikke kui ka informatiivseid eesmärke, aga alustame sellest, milline nendest eesmärkidest on hetkel kõige olulisem.

2. Blogi lugeja analüüsimine

Määratleme, mida soovime saavutada, külastajate käitumise vallas: olgu selleks külastusaja kestvus, korduvkülastajate arv või konversioonini jõudmine. Mõõdame eesmärkide täitmist, analüüsime regulaarselt lugejate käitumist, viime läbi külastatavusega seotud eksperimente. See võimaldab meil luua blogi lugeja profiili.

3. Blogosfääri kirjeldus

Blogosfääri määratlemine on samal teemal blogijate, ettevõtte blogivate klientide, temaatiliste väljaannete ja tegevusala arvamusliidrite kaardistamine. Blogosfäär koosneb huvigruppidest. Ja huvigruppide esindajad on ajakirjanduses, blogides või sotsiaalmeedias kirjutajad, kes jagavad infovälja meie poolt hallatava blogiga. Teeme blogosfääri liikmetest nimekirja ja kategoriseerime nad.

4. Blogiplaani koostamine

Blogiplaan koosneb blogisissekannete teemadest, avaldamiskuupäevadest, kanalitest, lugejaprofiili(de)st, ettevõtte sündmustest (lansseerimistest), viidetest pühadele ja tähtpäevadele, tegevusala trendidele, seotud blogijatele, ja lingistrateegiast. Blogiplaan omab ühisosa ka sotsiaalmeedia plaaniga. Kindla regulaarsusega strateegiline blogi saavutab oma eesmärgid kiiremini ja saab rohkem püsikülastajaid kui kaootiline blogi.

5. Blogisissekannete kirjutamine

Blogisisu loomisel peame silmas, et sisu oleks originaalne, lugejale huvitav ja kasulik või meelelahutuslik. Hea blogisissekanne on hea stiiliga, ladus ja grammatiliselt korrektne. Hea blogisissekanne teenib jagamisi ja sellest räägitakse sotsiaalmeedias.

6. Blogipostituste illustreerimine

Illustreerime blogisissekanded ka visuaalse materjali, näiteks ilusate fotode, infograafikute või illustratsioonidega.

7. Blogisissekannete liigendamine

Õhulist ja liigendatud teksti on lihtsam lugeda. Struktureerime iga blogisissekande teksti alapealkirjade, lõikude ja punktloenditega.

8. Blogipostituste jagamine sotsiaalvõrgustikes

Kirjutame vajadusel blogipostitusi reklaamivad ja võimendavad sotsiaalvõrgustike sissekanded näiteks Facebooki või Twitteri jaoks. Jagame linke blogipostitustele õigetes sotsiaalvõrgustikes õigetel kella-aegadel, et need õigetele inimestele silma jääks ja uusi jagamisi teeniksid.

9. Blogi statistika ja analüüs

Mõõdame regulaarselt külastusaega, korduvkülastajate arvu, külastuse jooksul avatud lehtede arvu, blogisissekande lugemiseks kulutatud aega, blogilt edasiliikumist ja muud. Pidev analüüs võimaldab meil blogi tulemusi pidevalt parandada.

Blogimise hind ja hinnakujunduse alused

Blogimise hind oleneb sellest, mis formaadis blogisissekanded on, millises mahus blogime, kui pika lepingu sõlmime, mis keeles ja mitmes keeles blogi peab olema ja mis temaatikal kirjutame. Blogi hind oleneb ka sellest, kas blogisissekanded tuleb peale valmimist veebiplatvormile sisestada ning kas nende juurde tuleb otsida või teha fotod, videod või illustratsioonid.

Miks blogimine on ärile kasulik?

ROHKEM KÜLASTAJAID
Blogimine toob ettevõtte sõnumeid lugema järjest rohkem külastajaid.

PÜSIKLIENTIDELE RÕÕMUKS
Blogimine pakub firma klientidele regulaarselt huvitavat, meelelahutuslikku või kasulikku lugemist.

ROHKEM MÜÜKI
Blogistatistika analüüs võimaldab kodulehe külastusaega ja konversioonimäära pidevalt parandada.

SAADA MEILE PÄRING

3 + 13 =