55587458 hei@hybriid.ee

Updated 11.09.2017

Kodulehe optimeerimine + copywriting = SEO-copywriting

by | märts 24, 2017 | Kodulehe optimeerimine, Lingistrateegia, SEO-copywriting

24%kodulehe leitavuse parandamisest lasub kodulehe sisutekstidel. Regulaarne blogimine on parim meetod kodulehe külastatavuse suurendamiseks. Hea blogi on püsiv, läbimõeldud ja põhjalik ning kirjutatud SEO-copywritingu reegleid silmas pidades.

2 inimest 10st, kes klikivad Google’i otsingulehel sinu, mitte konkurendi kodulehe tulemusele, tõstavad sellega sinu kodulehe otsimootoris koha võrra ülespoole. Koduleht liigub otsimootoris koha võrra üles iga kord, kui 2 inimest 10st klikivad selle tulemusele. Klikke toovad konkurentidest paremad metakirjeldused!

2017. aastal saab kodulehele külastajaid tuua ja rohkem tellimusi saada eelkõige kodulehe sisulise täiustamise ja kasutajakogemuse parandamise läbi. Kodulehele müügiüleskutsete lisamine suurendab konversioonimäära. Blogimine toob kindla peale kasulikke linke!

Parim taktika kodulehe leitavuse parandamiseks on SEO-copywriting

Tehnilistele nõuetele keskenduv kodulehe optimeerimine ei ole 2017. aastal konkurentidest parema kodulehe leitavuse saavutamiseks piisav. Google’i algoritm, mis määrab kodulehe positsiooni otsimootoris, muutub järjest inimlikumaks. Seepärast tuleb kodulehe külastatavuse suurendamiseks rohkem tööd teha oma kodulehe märksõnade, tekstide, piltide ja kasutusmugavusega.

TASUTA kodulehe optimeerimise konsultatsioon

 

Septembris ja oktoobris on kodulehe optimeerimise konsultatsioon tasuta. Vaatame üle märksõnad ja märksõna-positsioonid, räägime, mis on hästi ja õigesti, mis on ideaalsest puudu ja kuidas seda kõige lihtsam saavutada on.

Kirjuta ja lepi TASUTA kodulehe optimeerimise konsultatsiooniaeg kokku!

Parim taktika kodulehe leitavuse parandamiseks on SEO-copywriting

Tehnilistele nõuetele keskenduv kodulehe optimeerimine ei ole 2017. aastal konkurentidest parema kodulehe leitavuse saavutamiseks piisav. Google’i algoritm, mis määrab kodulehe positsiooni otsimootoris, muutub järjest inimlikumaks. Seepärast tuleb kodulehe külastatavuse suurendamiseks rohkem tööd teha oma kodulehe märksõnade, tekstide, piltide ja kasutusmugavusega.

Parim taktika kodulehe leitavuse parandamiseks on SEO-copywriting

Tehnilistele nõuetele keskenduv kodulehe optimeerimine ei ole 2017. aastal konkurentidest parema kodulehe leitavuse saavutamiseks piisav. Google’i algoritm, mis määrab kodulehe positsiooni otsimootoris, muutub järjest inimlikumaks. Seepärast tuleb kodulehe külastatavuse suurendamiseks rohkem tööd teha oma kodulehe märksõnade, tekstide, piltide ja kasutusmugavusega.

2017. aastal on hea koduleht

Kodulehe külastatavuse suurendamine

\

Sisukas

\

Kasutajasõbralik

\

Külastajate ootustele vastav

\

Telli kodulehele sisutekstid

\

Muuda huvitav blogi kodulehe osaks

\

Paku kodulehel infot, mida mujal pole

Suund infosfääri pidevale täiustamisele

Google’i algoritm on valem, mis määrab igale kodulehele Google’i otsimootoris positsiooni. Algoritmi muudetakse enam kui 500 korda aastas ja kõike algoritmiga seonduvat hoiab Google saladuskatte all. Seda selleks, et algoritm ei oleks manipuleeritav. Google’i viimane uuendus Penguin 4.0 sai algoritmi pärisosaks 2016. aasta septembris. Penguini-uuenduse tulemusel kaotasid oma positsioonid kõik sellised leheküljed, mis olid need omandanud linkide ostmise tulemusel.

Penguin 4.0 on ainult üks algoritmiuuendus paljude seas. Ja kõik need uuendused on sarnase suunitlusega.

Google’i algoritmi eesmärgiks on hoida internetikeskkond ausa, vaba ja kasutajasõbralikuna. Maailma võimsaim otsimootor kannab ideed, et Google’i esimesed orgaanilised positsioonid peaksid kuuluma lehekülgedele, mille sisu vastab lugeja huvidele, soovidele või vajadustele.

Seepärast on Google otsustanud pidevate algoritmiuuendustega otsimootoris korda hoida ja ebaausate võtete abil Google’i esimestele positsioonidele tõusnud leheküljed järjekorra lõppu saata.

Millest kodulehe leitavus sõltub?

Graafikul on toodud Google’i algoritmi erinevate kodulehe leitavusega seonduvate muutujate oletatavad osakaalud 2013. ja 2015. aastal. Andmed pärinevad Moz’i 2013. aasta ja 2015. aasta uuringutulemustest, mis on saadud SEO-ekspertide poolt antud hinnangute kogumisel ja analüüsimisel.

Moz.com, üks tunnustatumaid SEO impeeriume, viib sarnase uuringu läbi iga kahe aasta järel. 2017. aasta Moz’i uuring ei ole veel valmis, kuid mõistmaks, mis suunas kodulehe leitavuse parandamine teel on, piisab ka möödunud aastate uuringutulemustesse süvenemisest.

Eristatavad on kogu koduleheküljega seonduvad ehk domeenitaseme (domain-level) näitajad ja iga kodulehe leheküljega (page-level) seonduvad muutujad. Domeenitaseme muutujad mõjutavad kodulehekülge tervikuna. Page-level muutujad mõjutavad ainult ühe kodulehekülje lehega seonduvat.

Kuidas käib kodulehe optimeerimine?

Järgnevalt iga teema põhjalik selgitus

1. Kodulehe linkide usaldusväärsus (Domain-Level Link (Authority) Features)

Kodulehe linkidest tulenev usaldusväärsus põhineb graafiteoorial.

Iga koduleht omab sidemeid teiste kodulehtedega. Graafiteooriat tundev Google’i algoritm võtab arvesse nii väljaminevaid linke kui ka sissetulevaid linke. Google hindab linkide hulka ja kvaliteeti. Linkide kvaliteet oleneb sellest, kas lingid on asjakohased, kas lingid pärinevad usaldusväärsetelt lehtedelt ja kas lingid on piisavalt värsked. Google hindab linkide hulka ja kvaliteeti tegevusala konkurentsisituatsioonist ja teiste samas infosfääris tegutsevate veebilehtede keskmistest näitajatest lähtuvalt.

Google’i algoritmis on kodulehele suunavate linkide maine ülioluline. Suunavate linkide maine oleneb omakorda sellest, kui paljud ja kui mainekad lingid nende kodulehtede taga on. Kui kodulehele suunab palju linke samalt spämmimaiguliselt domeenilt või ühe omaniku teemakaugetelt domeenidelt, määratleb Google selle ebaausa SEO taktikana ega arvesta neid linke.

Kui sinu kodulehele suunab link Tartu Ülikooli veebilehelt, kellele omakorda viitab Eesti Vabariigi presidendi koduleht, hindab Google sinu kodulehte kvaliteetsemaks konkurendi kodulehest, kellele suunab üksnes Eesti Päevalehe koduleht, mille usaldusväärsus jääb Tartu Ülikooli lehele alla.

Joonisel on näide selle kohta, kuidas kujuneb kodulehe usaldusväärsus (%). Mida rohkem mainekamatelt lehtedelt linke sinu kodulehele suunab, seda usaldusväärsem on sinu koduleht. Samuti mängib sinu kodulehe usaldusväärsuse kujunemisel rolli see, et ka sinu kodulehel olevad lingid osutaksid mainekatele või tegevusala mõistes olulistele kodulehtedele.

Niisiis on kodulehele suunavate linkide ostmine igal juhul raha raiskamine – see lõppeb varem või hiljem kodulehe positsioonide kaotamisega.

2. Alamlehe linkide usaldusväärsus (Page-Level Link Features)

Nagu eelmise näitaja puhul, on ka alamlehe linkide usaldusväärsuse puhul oluline, millistelt kodulehtedelt suunavad lingid pärinevad, kui palju neid on ja kas need lingid on värsked. Kodulehe alamleheküljele lisab Google’i silmis erakordset kaalu selline link, mis on pärit usaldusväärse ja seonduva lehekülje avalehelt.

Tähtis on ka see, kui palju igal konkreetsel kodulehe alamleheküljel väljuvaid linke on ja kui usaldusväärsetele lehekülgedele need viitavad. Sinu kodulehe igal leheküljel peaks olema vähemalt üks väljuv link.

Selle mõõdiku alla kuuluvad ka lehele suunavate linkide ankurtekstid. Ankurtekst on see osa tekstist, mis on lingitud – selle näite puhul on ankurtekst „see osa tekstist“. Suunavate linkide ankurtekstidest järeldab Google seda, millest linkijate arvates viidatav lehekülg räägib. Linkide ankurtekstid kätkevad endas Google’i jaoks objektiivset kõrvalpilku lehe temaatikale. Oluline on,  et kodulehel oleks korralik märksõnadega seotud sisu, kuid ainult sel juhul, kui ka lehele suunavate ankurtekstide nimetused kattuvad märksõnadega, on kodulehe optimeerimise tulemused otsimootoris kõige paremad.

3. Iga lehe märksõnad ja sisu (Page-Level Keyword and Content Features)

Iga lehekülg peab olema teadlikult kindlatetele märksõnale optimeeritud. Kodulehe optimeerimine kindlatele märksõnadele toob kaasa selle, et lehele jõuavad just need õiged inimesed. See, mitmele märksõnale koduleht optimeerida, oleneb sellest, kui palju lehel teksti on.

Google kasutab arvukalt erinevaid mudeleid, et hinnata väärtust, mida lugeja kodulehe külastamise tulemusel saab. Maksimumpunktide teenimiseks peab Google üheselt aru saama, et sellel kodulehel olev info on

\

Täpne

\

Objektiivne

\

Usaldusväärne

\

Asjakohane

Sisukas

\

Värske

\

Täielik

\

Tõlgendatav

\

Tõene

Google’i poolt antav hinnang kodulehe info kvaliteedile põhineb ühtekokku enam kui 200 erineval faktoril.

Parimate tulemuse saavutamiseks on kõige mõistlikum pakkuda kodulehel sisu, mis on lugejate jaoks tõepoolest väärtuslik. Kodulehe tekstides ja blogis kajastatavad teemad peavad soovitud külastajat talle meelepärases vormis kõnetama ja huvitavat, meelelahutuslikku või kasulikku infot edastama.

4. Iga lehe märksõnadest sõltumatud näitajad (Page-Level Keyword-Agnostic Features)

Lisaks lehe sisulisele väärtusele mängivad kodulehe leitavuse juures rolli ka mitmed proosalisemad mõõdikud. Need on näitajad, mis kodulehe märksõnadega otseselt ei seondu. Sinna hulka kuuluvad näiteks teksti pikkus, teksti liigendatus ja loetavus (kodulehe kasutusmugavus) ning lehekülje responsiivsus.

Märksõnadest sõltumatuteks näitajateks on ka iga lehekülje metainfo ja lehe individuaalne asukoht kodulehe tervikstruktuuris. Näiteks on teise taseme lehekülg Google’i silmis a priori olulisem kui kaheksanda taseme lehekülg. Selle mõõdiku alla kuuluvad ka lehe laadimiskiirus ja turvalise protokolli (https) kasutamine.

See sama neljas punkt võtab üleüldiselt kokku kõik selle, mida keskmise SEO-teenuspakkuja kodulehe optimeerimine sisaldab. Sellest tulenevalt on levinud arusaam, et kodulehe optimeerimine selliste tegevustega piirdubki. Reaalsuses on paraku võimatu ainult nende tegevustega Google’is esimesi positsioone saavutada.

5. Brändinime või domeeninime populaarsus (Domain-Level Brand Features)

Otsimootor arvestab leitavuse omistamisel kaudselt ka seda, kui olulise brändiga on tegemist. Siiski, Google ei mõõda brändinime või domeeninime kasutussagedust offlain meedias, näiteks printajakirjanduses ja televisioonis, ega vii läbi avaliku arvamuse küsitlusi brändi tuntuse kohta.

Brändinime või domeeninime sage mainimine ajalehtedes või uudistes avaldab brändiga seonduva kodulehe külastatavusele positiivset mõju eelkõige linkide ja otse lehele saabuvate külastajate arvu kaudu. Mida rohkem on neid, kes brändinime googledavad ja brändi domeeni linki jagavad, seda enam paraneb ka brändinimelisel domeenil asuva kodulehe leitavus.

Inimesed sheerivad tuntud ja tuttavate brändide infot rohkem kui tundmatute brändide infot. Seeläbi avaldab aktiivne traditsiooniline turundus kodulehe leitavusele kaudselt positsiivset mõju.

6. Kodulehe külastatavus ja CTR ehk klikkimise määr (Engagement & Traffic/Query Data)

Kodulehe külastatavuse suurendamine on samuti üks orgaanilise positsiooni parandamise vahenditest. Google mõõdab kodulehele sisenevat liiklust eelkõige selle kaudu, kui palju klikitakse otsingutulemuste lehel ilmuvat tulemust. Seda nimetatakse klikkimise määraks (Click Through Rate ehk CTR).

Moz kirjutas, et klikkimise määr (CTR) on laiade märksõnade puhul hinnanguliselt 17,5% esimesel positsioonil oleva tulemuse kohta. Kitsaste märksõnade puhul on klikkimise määr (CTR) 33% esimesel positsioonil oleva tulemuse kohta.

Kui otsingule vastava tulemuse klikkimise määr ületab keskmist tulemust, siis Google liigutab selle tulemuse tulemustelehel ülespoole. Kui klikkimise määr osutub madalamaks kui seonduvate otsingutulemuste keskmine klikkimise määr, liigutab Google selle tulemuse madalamale positsioonile.

Klikkimise määr sõltub brändi tuntusest ja brändi väärtustest, lehekülgede tiitlitest ja metakirjeldusest ning tulemuse vastavusest märksõnale ehk sellest, kas kodulehekülje tekstid arvestavad optimeerimisreeglitega.

Luues konkurentidest haaravamad metakirjeldused ja lehetiitlid, mis meelitavad inimesi klikkima, on suurema külastajate arvu saavutamise kõrvaltulemuseks ka orgaanilise positsiooni pidev paranemine Google’i otsingutulemuste lehel.

7. Märksõnade kasutamine domeeninimes (Domain Level Keyword Usage)

Märksõna kasutamine domeeninimes parandab kodulehe leitavust. Otsimootorile optimeerimisele aitab kaasa nii see, kui domeen kattub peamise märksõnaga täielikult, kui ka see, kui domeeninimi kattub märksõnaga osaliselt.

Kui sinu ettevõtte strateegiline märksõna on “rehvid”, annavad otsimootoris selle sõnaga parema leitavuse domeeninimed www.rehvid.eewww.rehvidpluss.comwww.rehvid24.ee jne. Kui oled aga otsustanud kindla kaubamärgi nime all tegutseda ja brändi arendamisesse regulaarselt investeerida, on parem brändinimeline domeen, näiteks www.kummiproff.ee. Hea idee on ka kaks ühes lahendus – esindusliku näitena saab tuua domeeni oscarrehvid.ee.

Kui ärikeskkond toetab kiiret kasvu, ettevõtmine on riskantne, investeerimisvõimekus on piiratud ja ellu jäämiseks on vaja teenida kasumit esimesest päevast alates, on parem äri alustades kasutada märksõnapõhist domeeni või märksõnaga kattuvat domeeninime. Märksõnaga kattuv domeen sobib paljudele alustavatele ja ka startup ettevõtmistele esimes(t)el tegutsemisaasta(te)l. Et startuppide puhul on tihti oluline ka töö brändiga, on kõige parem leida brändinimi, mis hõlmab põhimärksõna või viidet sellele, näiteks TransferWise, kelle üheks põhimärksõnaks on “money transfer“.

Kui ärikeskkond on konservatiivne, tegevusala nõuab stabiilset, kontrollitud kasvu ja investeerimisvalmidus brändi arendamiseks on olemas, on parem kasutada algusest peale brändinimelist domeeni. Taolisele kirjeldusele vastab kõige paremini näiteks Soomes või Skandinaaviamaades traditsioonilisel tegevusalal alustav ettevõte.

Domeeninime valimine on väga oluline. Domeeninime vahetamine äritegevuse edenedes on protsess, mis võiks nii ressursside kui ka SEO mõttes pigem tegemata jääda. Seetõttu on oluline domeeninimi juba tegevuse alustamisel hoolikalt läbi mõelda.

8. Domeeni märksõnadest sõltumatud aspektid (Domain-Level Keyword-Agnostic Features)

Leitavusele avaldavad mõju ka domeeninime pikkus ja domeeni tase. Mida lühem domeeninimi, seda parem. Kõrgema tasemega ja turvalisemad domeenid on leitavamad kui madalama taseme domeenid. Hea ülevaate erineva tasemega domeenidest saab Wikipedia vastavast artiklist.

Ka serveripakkuja valimine on kodulehe optimeerimise seisukohalt väga oluline. Kodulehe hostimiseks tuleks valida võimalikult kiire, usaldusväärne ja turvaline (turvasertifikaate võimaldav) server. Privaatserver on parem kui jagatud server. SEO vaatepunktist annab kõige paremad tulemused sisuedastusvõrgu (Content Delivery Network) kasutamine.

Kui serveritöös esineb probleeme kiirusega või server on maas ja Google peaks selle tavapärasel indekseerimisel avastama, ei saa lehekülg Google’ilt positiivset hinnangut. Turvasertifikaadiga (https:// algusega) lehti hindab Google alates 2014. aastast teistest paremaks: sertifikaadi olemasolu tähendab kodulehele paremaid positsioone.

Eestis on kõige kiiremad ja usaldusväärsemad hostinguteenuse pakkujad Zone.ee ja Veebimajutus. Samuti pakuvad nad SSL-sertifikaate, Veebimajutuselt saab Let’s Encrypt SSL-sertifikaadi tasuta.

Tasuta usaldusväärne sisuedastusvõrk on võimalik üles seada näiteks Cloudflare’i kaudu. Cloudflare võimaldab jagatud serverit kasutada tasuta, privaatserver on tasuline.

9. Lehe seosed sotsiaalmeedia kanalitega (Page Level Social Metrics)

Twitteris ja Facebookis avaldatud lingid on no-follow lingid, mis tähendab, et need on vähemkaalukad kui tavalistelt kodulehtedelt pärinevad suunavad lingid. Google’i algoritm võtab leitavuse positiivse mõjutajana arvesse kodulehe seoseid Google+ võrgustiku ja Youtube’i videojagamisplatvormiga, mille mõlema omanikuks Google ise on.

Kodulehe optimeerimine 2017

Et Moz.com ei ole veel 2017. aasta uuringut avaldanud, võib vaadelda First Page Sage uuringut, mis annab hinnangu sellele, millised tegevused on kodulehe optimeerimiseks 2017. aastal kõige paremad. Faktorite osakaalude näol on tegemist spekulatiivsete hinnangutega, millega osa SEO ekspertidest nõustub ja osa ei nõustu.

Kodulehe optimeerimine

  1. Links – siselingid ja välislingid

2. Content creation – sisuloome

3. Keyword-rich meta data – märksõnarikas metainfo

4. Mobile UX – kodulehe kasutajakogemus mobiilis

5. Specific landing pages – kindlale teemale pühendatud kodulehe leheküljed

6. Site speed – lehekülje kiirus

7. Metainfo on page – leheküljepõhine metainfo

8. Schema markups – Google’i Structured Data Markup kasutamine

9. Domain and URLs – domeeninimi ja URLid

10. Social signals – tulemused sotsiaalmeedias

Kuidas saada 2017. aastal Google’is esimeseks?

Vaadeldes muutuseid 2013, 2015 ja 2017 mõõdikute osakaaludes on selge, et kvaliteetne, regulaarne ja pühendunud sisuloome on leitavuse parandamise kõige olulisem faktor. Kõige parema leitavusega on kodulehekülg, mis on

  • sisurohke,
  • huvitav,
  • kindla teemaga seotud,
  • strateegilistele märksõnadele optimeeritud,
  • vastab otseselt lehekülje külastaja ootustele.

Läbimõeldud ja märksõnadega seotud metainfo on oluline selleks, et otsitulemused oleksid Google’is võimalikult klikitavad, sest kõrgem CTR (klikkimise määr) toob kaasa positsioonide pideva paranemise.

Järjest olulisemaks saab ka kodulehekülje kasutajakogemus (sh kodulehe laadimise kiirus) mobiilis.

Sotsiaalmeedia aktiivsuse kui SEO-mõjutaja olulisus on suhteliselt madal. Et Google’i katsed Facebooki ja Twitterit omandada nurjusid, mängivad Google’i algoritmis rolli eelkõige Google+ ja Youtube’i lingid, laigid ja jagamised.

Leitavuse parandamisele Google’i otsimootoris aitab kaasa Google+ konto ja Youtube’i kanali loomine ja nendes regulaarselt väärt sisu jagamine.

SEO-copywriting on parim kodulehe optimeerimise metoodika

Sisuloome olulisus kodulehe leitavuse parandajana kasvab pidevalt. Samuti on huvitav, haarav ja meeldivat lugemiselamust pakkuv sisu see, mis jääb igavesti kodulehele külastajaid tooma.

Google’i algoritm muutub iga aastaga rohkem selles suunas, et kasutajad huvitava ja vajaliku sisu internetist kiiremini üles leiaksid. See tähendab, et Google’is paremate positsioonide saavutamiseks ja hoidmiseks tuleb kodulehele lisada järjest rohkem külastajate jaoks kasulikku või huvitavat infot. Kui kõik tehnilised nõuded on täidetud, on ainult suurepärane sisu see, mis kindlustab Google’is esimesed positsioonid.

Tavalisest copywritingust ei piisa. Sisulised tekstid, ladus stiil ja regulaarne sisu lisamine on eduka kodulehe optimeerimise saladus. Kodulehetekstide kirjutamisel ja blogimisel tuleb arvestada kindlaid tehnilisi reegleid, et tekstid tooksid sinu kliendid sinu kodulehele ja juhataksid nad tellimuse saatmiseni. SEO-copywriting arvestab teksti metatehnilisi aspekte ja kindlustab maksimaalse konversioonimäära.

Kodulehe optimeerimine 2017 – kokkuvõtvalt

Kodulehe üks osa peab olema huvitav blogi. Huvitav blogi on ainus võimalus suunavate linkide teenimiseks ja arvukate märksõnadega kodulehele külastajate saamiseks. Mida spetsiifilisemad ja unikaalsemad blogisissekanded on, seda parem. Originaalseid, põhjalikke sissekandeid lingitakse ja loetakse rohkem. Sisuloome peab olema läbimõeldud ja regulaarne.

Uuute võimaluste kasutamine. Google loob pidevalt uusi võimalusi otsingute esile toomiseks. Uued võimalused aitavad kodulehe külastatavuse suurendamisele oluliselt kaasa, kuni teised veel ei oska või ei ole jõudnud äsja loodud meetodeid ära kasutada. Näiteks võib Eestis veel Structured Data kasutamine positsioonides märkimisväärseid edusamme kaasa tuua. Ole oma tegevusalal esimene!

Aktiivsus sotsiaalmeedias ei mängi Google’i algoritmis eriti rolli. Sotsiaalmeedia turundus on suurepärane vahend brändi väärtuste kommunikeerimiseks, tagasiside kogumiseks ja vahetuks kokkupuuteks oma klientidega. Kodulehe linkide jagamine Facebookis on oluline ainult selleks, et inimene jõuaks Facebooki kaudu kodulehele. Google’i algoritm Facebooki ja Twitteri linke ei arvesta, küll aga on kodulehe optimeerimine tulemuslikum Google+ ja Youtube platvormidel aktiivsust üles näidates.

SAADA MEILE PÄRING

5 + 7 =

Selle postituse autor Minni on copywriter, koodifänn ja kiire kirjutaja. Saada küsimus või kiri minni@hybriid.ee.